Сервомотордың сыртқы құлақ ілмегінің автоматты маскасын бір сүйреу